Disclaimer

DISCLAIMER 2018

Ik koop mijn eerste huis 

 

In deze disclaimer van Tripartie Hypotheken geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op ze deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

 

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Tripartie Hypotheken is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tripartie Hypotheken.

 

Geen garantie op juistheid

Tripartie Hypotheken streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig enof onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tripartie Hypotheken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Tripartie Hypotheken op deze pagina.

 

‚Äč

Bereik ons op +31 (0)33 454 32 70